Staffanstorps Gräv
Tel 046-25 72 60
Staffanstorp
DELA DENNA SIDA:  Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela via epost

Optimerad Schaktning

Vi säljer optimerad schaktning !

Genom att aktivt delta i det arbete våra maskiner och maskinister utför kan vi optimera arbetet ni vill ha utfört. Tillåt oss delta tidigt i era projekt för att kunna erbjuda våra metoder och lösningar som kan ligga till grund för era optimerade tidplaner och produktionskalkyler.

Vårt geografiska läge tillsammans med vår stora kompetens inom mekanik, hydraulik och smide gör att oförutsedda händelser, med kort varsel, kan avvärjas. Vidare har vi ett mycket stort kontaktnät inom hela entreprenadbranschen vilket gör att metodval, maskiner och tilläggsutrustningar aldrig är långt borta.

Vår verksamhet livnär sig på att hyra ut entreprenadmaskiner, att sälja optimerad schaktning är en förutsättning för vår verksamhet. Utnyttja den !!!