Staffanstorps Gräv
Tel 046-25 72 60
Staffanstorp
DELA DENNA SIDA:  Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela via epost

post-id-106Arbetsmiljöpolicy

På Stagab i Staffanstorp AB skall vi värna om varandra och vår gemensamma arbetsmiljö.

Målsättningen är att ingen skall behöva drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet.

Samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare skall fungera så att erfarenheter och synpunkter beträffande arbetsmiljö tas tillvara och alla känner en delaktighet i miljöarbetet.

Vi skall självklart med god marginal uppfylla de lagstadgade kraven på arbetsmiljö.

Medarbetarna skall, så lång det är möjligt, kunna påverka arbetstakt och arbetskvalitet.

Vi strävar efter att fortlöpande förbättra oss vad det gäller vår arbetsmiljö